• haccpoint.sk

    tvorba web stránky, wordpress, SEO,

    onweb.sk - Telefónne číslo - Tvorba web stránok

Tvorba web stránky pre poradenskú spoločnosť v oblasti gastronómie

Web stránka spoločnosti HACCPoint

Tvorba web stránok Bratislava, Tvorba www stránok Bratislava

Čo sme robili na stránke
HACCPoint

Tvorba web stránok - referencia digisat.sk

Zadanie
Cieľ bol jasný. Vytvorenie web stránky pre spoločnosť s činnosťou gastromonického poradenstva a vypracovaním dokumentácie pre gastronomické prevádzky. Medzi hlavné požiadavky zákazníka patrila prehľadnosť web stránky, použiteľnosť na mobilných zariadeniach a prínos nových klientov.

Čo sme robili
Web stránka na CMS wordpress, nakoľko spoločnosť má v ponuke veľký rozsah služieb museli sme vytvoriť megamenu, kvôli lepšej orientácií v ponuke služieb spoločnosti. Medzi požiadavky klienta patrilo aby stránka slúžila na získavanie nových klientov takže sme preacovali na na optimalizácií pre vyhľadávače.

Ako web pomohol nášmu zákazníkovi?
Vzhľadom na to, že náš zákazník ponúka veľké množstvo služieb web stránka je prehľadná a každý na nej vie nájsť požadované informácie. V’daka zvýšenej prehľadnosti o ponuke služieb stúpol záujem o služby nášho klienta mnohonásobne. K tomuto stavu dopomohla aj optimalizácia pre vyhľadávače. Stránka spoločnosti HACCPoint sa zobrazuje na horných pozíciách vo vyhľadávači google na prvých miestach na akúkoľvek poskytovanú službu.

Vieme pomôcť aj Vášmu podnikaniu

Ako Vám vieme pomôcť pri budovaní alebo rozvoji Vašej firmy

Podnikáte v gastronómií, alebo poradenstve? Vieme pomôcť aj Vám.