Tvorba eshopov – internetový obchod WooCommerce, OpenCart, Prestashop, Magento, eshop na mieru

Tvorba eshopu a služby spojené so starostlivosťou a marketingom pre internetový obchod

Čo zahŕňa tvorbu eshopu; faktory ovplyvňujúce cenu a čas vyhotovenia

Počet produktov a rozsah internetového obchodu

Tvorba a rozsah web stránky závislý na požiadavkách klienta

Rozsah, t.j. veľkosť internetového obchodu je jedným z najvýraznejších faktorov ovplyvňujúcich jeho cenu. Informácie o počte produktov a očakávanej návštevnosti sú v tomto prípade smerodajné. Na internetový obchod s nízkym počtom produktov, nižšou návštevnosťou a malým množstvom objednávok denne stačí výrazne jednoduchšie riešenie. Pri malých riešeniach nie je potrebné zakomponovávať veľké množstvo funkcionalít a tým pádom vývoj internetového obchodu trvá výrazne kratšiu dobu, čím sa znižujú aj celkové náklady.

Funkcionality internetového obchodu

Rozsah použitia funkcionality Vašej web stránky

V sekcii vyššie sme uviedli, že pokiaľ ide o eshop s malým počtom produktov a objednávok, vo väčšine prípadov nie je potrebné, aby eshop disponoval špeciálnymi funkcionalitami, pretože v dôsledku nízkeho počtu objednávok nie je nevyhnutné riešiť prepojenia s fakturačným, alebo skladovým systémom. Ako príklad by sme uviedli nasledovné situácie: v prípade, že nemáte opakujúcich sa zákazníkov, nepotrebujete funkcionalitu registrácie, zľavové kupóny, vernostné karty atď. Pri väčších riešeniach, t.j. pri opakujúcich sa zákazníkoch sa takáto funkcionalita využíva pomerne často, aj ako súčasť marketingových aktivít, prípadne pri viacerých úrovniach zákazníkov, napr. v prípade rozdielnych cenníkov pre firmy a pre fyzické osoby. Každý tovar je na trhu špecifický a pri tvorbe eshopu pristupujeme k projektu individuálne. Je potrebné si však dopredu premyslieť, ktoré funkcionality internetového obchodu sú pre Vašich zákazníkov dôležité a ktoré nie, aby ste neplytvali finančnými prostriedkami na zbytočné funkcionality, ktoré prinesú iba minimálny, prípadne žiadny efekt.

Grafický návrh, webdesign

Grafický návrh, webdesign a celková uhladenosť a funkčnosť stránky

Pri grafickom spracovaní má najväčší vplyv na cenu počet grafických návrhov. Pri tvorbe internetového obchodu je potrebné vytvoriť grafický návrh minimálne hlavnej stránky, zoznamu produktov, kartu produktu, nákupný košík a pokladňu. Pri tvorbe grafiky internetového obchodu platí pravidlo „menej je viac“ – v praxi viac zákazníka zaujíma produkt a jeho cena ako grafické spracovanie. Grafický návrh eshopu však musí mať logické a prehľadné spracovanie, aby zákazník našiel požadované prvky na stránke čo najrýchlejšie.

Logická štruktúra a rozloženie prvkov

Kvalita grafiky – koláže, kreslenie, ikony, logická štruktúra webu

Logická štruktúra je veľmi dôležitým atribútom najmä pri väčších riešeniach, v ktorých je nevyhnutné správne navrhnúť všetky prvky tak, aby zákazník všetko našiel v čo najkratšom čase. Logická štruktúra eshopu je úzko prepojená aj s nákupným procesom. Najdôležitejšími vlastnosťami nákupného procesu sú prehľadnosť a intuitívnosť.

Systémy internetového obchodu – WooCommerce, Prestashop, Magento, na mieru a iné

Výber vhodného použitia CMS systému pre Vás

Internetový obchod disponuje určitými špecifikami, tak ako každý iný druh podnikania. Od špecifík internetového obchodu závisí aj to, či pre jeho vývoj budeme používať niektorú z opensource platforiem, alebo sa rozhodneme pre vývoj riešenia na mieru. Medzi jednotlivými platformami môžeme nájsť veľmi veľa rozdielov, ale pokúsime sa o stručný popis základných výhod a nevýhod každej z nich.

WooCommerce

Je nadstavbou systému WordPress, ktorá je vhodná pre jednoduchšie eshopy s nižším počtom produktov. I keď pre túto platformu internetového obchodu existuje množstvo modulov a nadstavieb a dokážeme v nej vykonať množstvo úprav, modifikácia karty produktu je obmedzená a pri vyššej návštevnosti má dané riešenie problém s rýchlosťou. Vzhľadom na používanie tejto platformy práve v menej náročných riešeniach bude finálna cena nižšia ako pri zložitejších riešeniach.

OpenCart

Je to najmenej náročná eshop platforma. Hodí sa na obchody s menej položkami ( cca do 500 produktov ), kde je potrebné už reálna funkcionalita internetového obchodu. Teda kde sú potrebné väčšie možnosti ako ponuka WordPress – WooCommerce ale na riešenie nieje taký finančný rozpočet ako je potrebný už na Prestashop či nebodaj Magento.

Prestashop

Skutočná eshopová platforma, obsahuje množstvo funkcií a prepojení, ktoré je možné využiť aj na skutočne veľký eshop – problém však nastáva v prípade, že sa rozhodnete pre modifikáciu nákupného procesu, najmä pokiaľ ide o modifikáciu, ktorá sa svojou logikou výrazne líši od pôvodnej logiky nákupného procesu Prestashopu. Napriek tomu, že je možné vykonať takmer akékoľvek modifikácie, otázkou zostáva rentabilita riešenia. Keďže Prestashop využívame pri väčších projektoch, ktoré sú náročnejšie na funkcionalitu, výsledná cena bude vyššia ako pri riešení na WooCommerce.

Magento

Vynikajúca eshopová platforma pre veľké riešenia. Rovnako ako Prestashop obsahuje obrovské množstvo funkcií a existuje preň množstvo modulov. Magento 2 je však náročné modifikovať, preto sa celková cena môže vyšplhať vyššie ako v prípade Prestashopu. Taktiež má výrazné nároky na server a vo väčšine prípadov nie je možné naň aplikovať klasický webhosting, v dôsledku čoho stúpnu aj mesačné náklady na prevádzku eshopu. Odmení sa Vám však výbornou stabilitou.

Nadstavba opensource platforiem Magento, Prestashop a iných

Vývoj administrácie produktov a množstvo funkcionalít na mieru väčšinou predražujú cenu eshopu, preto je možné aplikovať hybridné riešenie opensource platformy a vývoja na mieru. Vašim zákazníkom sa eshop zobrazí presne podľa Vašich predstáv – s dokonalým nákupným procesom a rýchlosťou načítania, ktorá je oveľa vyššia ako pri akomkoľvek inom opensource eshope. V administračnej časti, napr. na pridávanie produktov, však používame klasické opensource riešenie, napr. vyššie spomínaný Prestashop alebo Magento. Nevýhodami tohto riešenia sú vyššia cena, nutnosť doprogramovávať funkcionalitu a omnoho náročnejšie updaty systému ako pri klasickom riešení.

Tvorba eshopov na mieru

Hlavným rozdielom medzi nadstavbou a tvorbou eshopov na mieru je nevyhnutnosť programovania administračnej časti. Bude však pracovať najrýchlejšie zo všetkých riešení, pretože bude obsahovať iba nevyhnutné funkcionality. Nevýhodami sú dlhší čas vytvorenia, najvyššia cena a nutnosť programovania akejkoľvek funkcionality.

Kvalita prevedenia a zobrazovanie na starých prehliadačoch

Zobrazenie Vašej web stránky aj na starých prehladačoch

Pokiaľ Vám to umožňuje Váš rozpočet, vždy sa snažíme o čo najvyššiu kvalitu prevedenia. Každá nami vytvorená web stránka spĺňa štandardy kvality, avšak pokiaľ si budete želať, aby sa web stránka zobrazovala do detailu rovnakým spôsobom na každom, aj starom prehliadači, bude potrebné ju naprogramovať a optimalizovať pre jednotlivé prehliadače, čo zvýši finálnu cenu web stránky.

Optimalizácia pre mobilné zariadenia a tablety

Tvorba web stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia

Pri tvorbe eshopov myslíme na to, že množstvo návštevníkov z mobilných zariadení neustále stúpa a vysoké percento zákazníkov nakupuje produkty práve prostredníctvom mobilného telefónu – preto netreba tento fakt podceňovať. Existuje viacero stupňov optimalizácie internetového obchodu pre mobilné zariadenia. Pre malý internetový obchod stačí klasická responzivita, t.j. na malých obrazovkách sa obsah naskladá pod seba v takom poradí, v akom sa nachádza v klasickej verzii eshopu a použije sa klasické mobilné menu. Druhým stupňom je prehodenie obsahu špeciálne pre mobilné telefóny a tablety tak, aby sa návštevník Vášho eshopu dostal aj z mobilného telefónu na požadovaný obsah čo najrýchlejšie. Do druhého stupňa patrí tiež úprava mobilného menu podľa požiadaviek, prípadne špeciálny návrh filtrácie produktov pre mobilné zariadenia. Najvyššou úrovňou je vytváranie špeciálnej verzie internetového obchodu pre mobily, ktorá je absolútne nezávislá od klasickej verzie eshopu. Takéto riešenie prináša mnoho výhod, napr. oveľa vyššiu prehľadnosť internetového obchodu na mobilnom zariadení či rýchlejší nákupný proces, no finálna cena takéhoto riešenia bude vyššia, pretože niektoré prvky na opensource eshopových platformách sú náročnejšie na modifikáciu.

Napĺňanie eshopu produktami a obsahom

Kvalitný a profesionálny copywriting optimalizovaný pre SEO

Ponúkame bezplatnú možnosť naplniť si Váš internetový obchod ponúkanými produktami. Produkty však môžeme naplniť do eshopu za Vás – táto služba je už však spoplatnená. Pri napĺňaní produktov do internetového obchodu vstupuje do výslednej ceny viacero faktorov.

Texty

Pokiaľ nám texty dodáte Vy alebo dodávateľ, pri napĺňaní produktov používame iba kopírovanie. Druhou možnosťou je písanie celých textov, čo prináša výhodu optimalizácie pre internetové vyhľadávače – texty na Vašom internetovom obchode budú unikátne. Cena písania popisov produktov v našej réžií závisí od množstva a náročnosti textu, napr. pri písaní odborných elaborátov o produktoch si potrebujeme danú problematiku naštudovať, čo je samozrejme časovo náročnejšie a z tohto dôvodu bude cena za odborné popisy produktov vyššia ako pri bežných popisoch. Tzv. SEO texty sú finančne najnáročnejšie, pretože tieto typy textu musí písať, príp. upravovať odborník v oblasti optimalizácií pre vyhľadávače.

Štruktúra a dĺžka popisu produktu

Eshop so základným popisom sa napĺňa najjednoduchšie. Komplikovanejšie je riešenie, v ktorom do produktovej karty pridávame parametre produktu a texty v jeho popise kombinujeme s ilustračnými fotkami.

Filtre, atribúty, rôzne ceny produktov, multijazyčnosť

Pokiaľ má internetový obchod obsahovať uvedené parametre, je potrebné ich naplniť, čo je časovo a finančne náročnejšie.

Úprava fotografií

Používajú sa rôzne úpravy, napr. zmenšenie fotografií, rôzne veľkosti fotografií pre rôzne zariadenia atď. Celková cena eshopu sa navýši v prípade, že budete potrebovať fotografie orezávať, prípadne pridávať ich do textu k popisu produktu v rôznych dizajnových úpravách.

Písanie špeciálnych SEO nadpisov a metadescription

V prípade, že si želáte mať vo Vašom eshope iné nadpisy ako ich generuje platforma, je potrebné ich dodatočne napísať a pridať na eshop.

Použitie fotografií a obrázkov produktov

Tvorba web stránok a optimálne použitie fotiek

Predávate unikátny produkt, ktorý sami vyrábate? Želáte si mať vo svojom eshope unikátne fotky produktu, aby ste sa odlíšili od konkurencie, prípadne nechcete, aby prostredníctvom fotografií produktu našiel niekto Vášho dodávateľa, prípadne nižšiu cenu? Ponúkame Vám možnosť nafotenia Vašich produktov profesionálnym fotografom, vďaka ktorému budú vyzerať Vaše produkty na Vašom eshope naozaj perfektne.

Náročnosť riešenia

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Medzi najnáročnejšie riešenia patrí vývoj na mieru so špeciálnymi funkcionalitami, pre ktoré neexistuje žiadny modul, resp. máte na modul špeciálne požiadavky tak, aby fungoval presne podľa Vašich predstáv. Medzi náročné výzvy patrí aj úprava nákupného procesu na bežných platformách internetových obchodov, ktorá je v rozpore s jeho základnými princípmi. Projekt sa však môže stať náročným aj v prípade, že navrhnuté riešenie resp. Vaše presné zadanie Vám naprogramujeme, ale potom sa rozhodnete zmeniť proces od základu. Keďže sa jednotlivé funkcie pri programovaní viažu na iné časti systému, rozhodil by sa tým celý koncept riešenia a v niektorých prípadoch je nevyhnutné prerobiť viacero aj zdanlivo spolu nesúvisiacich častí internetového obchodu.

Migrácia produktov z pôvodného eshopu

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Základnou informáciou pre migráciu produktov je systém, ktorý bol používaný pri prevádzke daného eshopu. Pokiaľ je Váš internetový obchod na rovnakej, no staršej platforme ako je tá, na ktorej sa bude uskutočňovať vývoj nového eshopu, nemala by byť migrácia produktov problematická.

V prípade, že bude potrebné vykonať migráciu produktov medzi dvomi rôznymi platformami, je možné aj v tomto prípade nájsť relatívne cenovo prístupné riešenie. Mnohé platformy internetových obchodov dokonca ponúkajú export produktov do súboru. Pokiaľ sa nám podarí k takémuto súboru získať prístup, Vaše pôvodné produkty napriek možným menším komplikáciám dokážeme implementovať do nového riešenia.

Pokiaľ bol Váš pôvodný eshop vytvorený na mieru a máte prístup do webhostingových služieb, dokážeme vytvoriť vyššie spomenuté prepojenie. V prípade, že tieto prístupy nemáte a pôvodný programátor eshopu Vám neposkytne prístupy, dokážeme vytvoriť robota, ktorý stiahne celý pôvodný eshop a produkty vyexportuje, ale tento úkon je časovo náročnejší a nemôžeme Vám garantovať, že všetky potrebné údaje sa úspešne podarí naimportovať – podľa našich skúseností sú často potrebné aj manuálne zásahy.

Prepojenia s inými systémami

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Jednou z najbežnejších požiadaviek klientov je prepojenie internetového obchodu s porovnávačmi cien ako je napr. heureka.sk. Na opensource platformách existujú moduly, ktoré prepoja Váš eshop s porovnávačmi cien relatívne rýchlo a lacno. Medzi bežné požiadavky patrí aj prepojenie s rôznymi fakturačnými systémami, na ktoré existujú platené moduly. V cene služby je modul, jeho inštalácia a nastavenie, čo patrí medzi jednoduchšie úkony. Náročnejšie je to však v prípade, že dané prepojenie neexistuje, prípadne máte eshop vytvorený na mieru. Vtedy je potrebné takéto prepojenie naprogramovať od základu a mnohokrát je nevyhnutná aj komunikácia s firmou, ktorá daný softvér vyrobila.

V prípade, že požadované prepojenie neexistuje, doba vývoja často závisí aj od komunikácie a prístupnosti softvérovej firmy, ktorá daný systém vytvorila a na ktorý si želáte napojiť Váš eshop. Niektoré softvérové firmy nedisponujú systémami uspôsobenými na komunikáciu s treťou stranou a pri vývoji prepojenia nespolupracujú, v najhorších prípadoch ani nie je možné z rôznych dôvodov takéto prepojenie vytvoriť.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Dobré SEO znamená dobrá optimalizácia pre vyhľadávače

Pre túto časť sme vytvorili samostatnú sekciu viď SEO – optimalizácia pre vyhľadávače. V zásade platí, že čím máte väčšiu a náročnejšiu konkurenciu, tým bude náročnejšia optimalizácia.

Príprava na vysokú návštevnosť

Príprava na vysokú návštevnosť - použitie svg, cashovanie stránok, optimalizácia kódu

Pre malý internetový obchod s nízkou návštevnosťou nie je potrebná, ale v prípade, že máte na eshope veľké množstvo produktov a navyše očakávate vysokú návštevnosť, je nutné kvôli rýchlosti a stabilite internetového obchodu zvážiť optimalizáciu rýchlosti. Čo ovplyvní cenu? Pre eshop s vysokou návštevnosťou a s množstvom produktov a funkcií už nestačí klasický web hosting, ale budete musieť sa poobhliadnuť po virtuálnom či dedikovanom serveri, čo môže spôsobiť výrazné navýšenie mesačných nákladov na prevádzku eshopu. Takéto webové riešenie je nutné výrazne odľahčiť, aby bolo stabilné a zbytočne nezaťažovalo server a neprichádzali ste o zákazníkov. Vysoká návštevnosť internetového obchodu je len málokedy náhodná – vo väčšine prípadoch je vysoko financovaná vo forme reklamy napr. google ads, print, televízia, reklama, atď. Pokiaľ bude eshop v takomto prípade nestabilný, môžete prísť o Vašich zákazníkov a financie investované do reklamy.

Optimalizácia kódov a rýchlosti načítavania závisia od náročnosti a platformy a veľakrát zahŕňa množstvo hodín práce a v mnohých prípadoch aj vývoj riešenia na mieru, aby obsahovalo iba nevyhnutné funkcionality a zbytočne nezaťažovalo server.

Jazykové verzie a preklady internetového obchodu

Zabezpečenie prekladov web stránok a ich následné publikovanie

V prípade rôznych jazykových verzií eshopu je potrebné implementovať do systému modul na multijazyčnosť. Texty a popisy produktov v jazykových mutáciách je potrebné naplniť – pokiaľ si texty naplníte sami, do celkovej ceny eshopu bude zarátané iba nastavenie systému na multijazyčnosť. Texty však môžeme naplniť za Vás – cena závisí od rozsahu textu a náročnosti. Ponúkame tiež preklady textov do rôznych jazykových verzií.

Často kladené otázky a odpovede

Často kladené otázky a odpovede

Aké otázky si často dávate pri tvorbe web stránok? My v onweb.sk Vám na nych zodpovieme

Mám starý eshop, viete mi do neho doprogramovať funkcie? 

Závisí to od toho, ako a v čom je Váš súčasný eshop naprogramovaný a aké úpravy a funkcionality požadujete. Väčšinou však platí, že ak požadujete väčší rozsah zmien, je cenovo výhodnejšie a menej časovo náročné vytvoriť nový eshop, najmä vtedy, ak systém nebol dlho aktualizovaný. Dôvod je jednoduchý – pokiaľ Váš eshop nie je správne naprogramovaný, prípadne si programátor neoznačoval kódy, bude potrebné kódy najprv analyzovať a následne ich upravovať alebo opravovať – často je to náročné, hlavne pokiaľ ide o zložitejší projekt. Viac informácií získame prostredníctvom prístupov do Vášho súčasného riešenia.

Mám vlastný návrh dizajnu internetového obchodu, naprogramujete mi ho?

Vo všeobecnosti áno, ale závisí to od návrhu grafického dizajnu a od Vašich požiadaviek. Uvedieme príklad: Váš grafik pripravil návrh grafiky tak, aby bol pekný a prehľadný, ale nepozná systémy, v ktorých sa eshopy programujú – aj takýto návrh je možné zrealizovať, ale v prípade, že bude v rozpore s akýmkoľvek bežne používaným systémom, budeme nútení vytvoriť riešenie na mieru.

Mám vlastného programátora, ale potrebujem navrhnúť dizajn, bolo by to možné?

ÁNO – predstavíte nám Vaše požiadavky, my vytvoríme webdesign podľa Vašich predstáv a našich skúseností.

Aká je cena eshopu?

Cenu eshopu ovplyvňuje mnoho faktorov, no pokiaľ nepoznáme Vaše požiadavky a úroveň náročnosti celého projektu, nedokážeme Vám určiť presnú cenu Vášho eshopu. V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa s Vami stretneme a preberieme možnosti.

Viete naprogramovať do eshopu aj funkcionality na mieru?

ÁNO – naprogramujeme Vám čokoľvek, ale závisí to najmä od Vášho rozpočtu, požiadaviek a iných faktorov.

Ako rýchlo mi viete vytvoriť eshop?

Závisí to od rozsahu eshopu, Vašich predstáv a požiadaviek a Vašej spolupráce. Najjednoduchšie eshopy dokážeme vytvoriť už do 7 dní.

Prečo sa pri Vašom projekte rozhodnúť pre naše služby?

Výhody našej spolupráce

Prečo onweb.sk - Tvorba Web stránok, eshopov, marketingových materiálov

Rozsiahle skúsenosti

Tvorba eshopov si vyžaduje mnoho skúseností. Tejto činnosti sa venujeme veľa rokov a vytvorili sme už množstvo internetových obchodov rôzneho rozsahu a náročnosti.

Naprogramujeme takmer akúkoľvek funkcionalitu

Potrebujete na internetový obchod špeciálnu funkcionalitu, prepojenie so systémom alebo modul? Naprogramujeme Vám ich presne podľa Vašich požiadaviek.

Rozumieme optimalizácií pre vyhľadávače

Našli ste nás cez google? Pokiaľ sa zveríte do rúk nám, nájdu Vás vaši zákazníci rovnako ako ste vy našli nás.

Dodržiavame termíny

Pokiaľ sa dohodneme na určitom dátume spustenia eshopu, dodáte nám všetky potrebné podklady a budete s nami udržiavať spoluprácu, termín dodržíme. Snažíme sa odovzdávať naše práce v predstihu tak, aby nám zostal čas na prípadné opravy a úpravy.

Ako s nami prebieha spolupráca

Ozvete sa nám - Tvorba web stránok Bratislava

Ozvete sa nám

Stretnutie a analýza Vašich potrieb - tvorba web stránok

Stretnutie a analýza Vašich potrieb

Tvorba web stránok - Návrh grafiky web stránky

Návrh grafiky webdesign pre eshop

Tvorba a Programovanie web stránky - Bratislava a okolie

Programovanie eshopu a funkcionalít

Tvorba web stránky a spustenie webu do sveta

Spustenie eshopu do sveta