Tvorba eshopov – internetový obchod WooCommerce, Prestashop, Magento, eshop na mieru

Tvorba eshopu a služby spojené so starostlivosťou a marketingom pre internetový obchod

Čo obnáša tvorba eshopu a vplyvy na cenu a dobu vyhotovenia

Počet produktov v eshope a rozsah internetového obchodu

Tvorba a rozsah web stránky závislý na požiadavkách klienta

Jeden z najvýraznejších faktorov na cenu internetového obchodu je jeho veľkosť. Tj koľko produktov má internetový obchod obsahovať a akú vysokú návštevnosť očakávate. Na internetový obchod s malým možstvom produktov a nie príliš vysokou návštevnosťou, a malým množstvom objednávok denne stačí výrazne jednoduchšie riešenie, ako je to v opačnom prípade. Pri malých riešeniach sa nemusí riešiť množstvo funkcionalít a tým pádom vývoj internetového obchodu trvá výrazne menej času a tým pádom aj cena tekéhoto riešenia je nižšia.

Funkcionalita eshopu – funkcie internetového obchodu

Rozsah použitia funkcionality Vašej web stránky

Ako bolo spomentuté v predchádzajúcom bode na eshope s malým počtov produktov a obdjednávok, vo väčšine prípadov nie je potrebné mať špeciálne funkcionality, nakoľko objednávok je málo nie je nevyhnutné riešiť prepojenia s fakturačným, alebo skladovým systémom. Ako príklad uvedieme: V prípade ak nemáte opakujúcich sa zákazníkov,  nepotrebujete fincionalitu registrácie, zľavové kupóny, vernostné karty atď. Pri väčších riešeniach pri opakucich sa zákazníkoch sa takáto funcionalita využíva pomerne často aj ako marketigová aktivita, prípadne pri viacerých úrovniach zákazníkov napr. firema má iný cenník ako fyzická osoba nepodnikateľ. Zjednodušene povedané každý tovar na trhu je individuálny a pri tvorbe eshopu pristupujeme k projektu individuálne, dopredu však by ste si mali premyslieť, ktoré funkcionality internetového obchodu sú dôležité pre Vašich zákazníkov a ktoré nie, aby ste zbytočne nemíňali svoje finančné prostriedky na veci ktoré prinesú iba minimálny, prípadne žiadny efekt.

Grafický návrh, webdesign

Grafický návrh, webdesign a celková uhladenosť a funkčnosť stránky

Pri grafickom spracovaní má najväčší vplyv na cenu množstvo grafických návrhov. Pri tvorbe internetového obchodu je potreba vytvoriť minimálne grafický návrh hlavnej stránky, zoznamu produktov, kartu produktu, nákupný košík a pokladňu. Pri tvorbe grafiky na internetovom obchode si treba uvedomiť jednu skutočnosť a to tú že menej je viac. Zákazníka totiž zaujíma viac produkt a jeho cena, ako grafické spracovanie. Samozrejme grafický návrh eshopu musí byť logicky spracovaný a prehľadný aby zákník našiel požadované prvky na stránke čo najrýchlejšie.

Logická štruktúra a rozloženie prvkov

Kvalita grafiky – koláže, kreslenie, ikony, logická štruktúra webu

Logická štruktúra má význam najmä pri väčších riešeniach kde je nevyhnutné navhrnúť správne všetky prvky tak, aby zákazník nič nemusel hľadať príliš dlho. S logickou štruktúrou eshopu veľmi súvisí aj nákupný proces. Pri nákupnom procese je najdôležitejšie aby bol prehľadný a intuitívny.

Použite systému internetového obchodu – WooCommerce, Prestashop, Magento, na mieru, alebo iné

Výber vhodného použitia CMS systému pre Vás

Rovnako ako každé iné podnikanie má svoje špecifiká tak aj internetový obchod. Od špecifík internetového obchodu závisí aj to či na jeho vývoj budeme používať niektorú z opensource platforiem, alebo sa rozhodneme pre vývoj riešenia na mieru. Aj keď rozdielov medzi platformami je veľmi veľa skúsime tu stručne popísať základné výhody a nevýhody každého z nich.

WooCommerce

Je nadstavba systému wordpress vhodný na jednodušie eshopy s nie veľkým možstvom produktov (robili sme aj woocommerce s 5000 položkami ale…). Aj keď na túto platformu internetového obchodu existuje množstvo modulov a nadstavieb a dokážeme urobiť na túto plaformu množstvo úprav,  modifikácia karty produktu je obmedzená a pri výraznejšej návštevnosti má toto riešenie problém s rýchlosťou. Vzhľadom k tomu, že ho nasadzujeme na nenáročné riešenia bude aj cena za jeho vývoj stáť najmenej.

Prestashop

Skutočná eshopová platforma, obsahuje množstvo funkcií a prepojení, ktoré viete využiť aj na skutočne veľký eshop – probém však začne ak sa rozhodnete pre modifikáciu nákupného procesu najmä pokiaľ ide o modifikáciu, ktorá je výrazne oproti pôvodnej logike nákupného procesu prestashopu, všetko je možné urobiť, ale otázkou zostáva rentabilnosť riešenia. Keďže prestashop využívame na väčšie projekty, kde je vyššia náročnosť na funckionalitu cena bude vyššia ako pri riešení na woocommerce.

Magento

Vynikajúca eshopová platforma na veľké riešenia. Rovnako ako Prestashop má obrovské množstvo funkcií a existuje na neho množstvo modulov. Avšak Magento 2 je dosť náročné modifikovať, preto bude stáť viac ako prestashop. Ďalším faktom je to, že Magento 2 má výrazné nároky na server a vo väčšine prípadov nie je možné na neho aplikovať na klasický web hosting. Tým pádom Vám stúpnu aj mesačné náklady na pravádzku eshopu. Odnení sa Vám však výbornou stabilitou.

Nadstavba na open source platformu Magento, Prestashop a iné

Nakoľko vývoj administrácie produktov a množstvo funcionalát na mieru predražuje cenu eshopu, je toto riešenie niečo medzi opensource platformou a vývojom na mieru. Skrátka Váš zákazník uvidí eshop presne podľa Vašich predstáv s dokonalým nákupným procesom a rýchtosťou načítania o akej sa pri žiadnom opensource eshope nemôžeme ani baviť, ale administračnú časť napr. na pridávanie produktov používame klasické opensource riešenie napr. Prestashop, alebo Magento. Nevýhodou tohoto riešenia je vyššia cena, nutnosť doprogramovávať funkcionalitu a omnoho náročnejšie updaty systému ako pri klasickom riešení.

Tvorba eshopov na mieru

Rodiel medzi nadstavbou a týmto riešením je ten, že sa programuje aj administračná časť, toto riešnie bude pracovať najrýchlejšie zo všetkých nakoľko bude obsahovať iba nevyhnutné funkcionality. Nevýhody doba vytvorenia, najvyššia cena, akúkoľvek funkcionalitu je nutné programovať.

Kvalita prevedenia a zobrazovanie na starých prehliadačoch

Zobrazenie Vašej web stránky aj na starých prehladačoch

Pokiaľ to Váš rozpočet umožňuje vždy sa snažíme o čo najvyššiu kvalitu prevedenia v podstate každý internetový obchod od nás spĺňa štandardy kvality tak že ju bežný uživateľ nerozozná avšak príklad pokiaľ si vyžadujete aby sa eshop zobrazoval do detailu rovnako na každom aj starom prehliadači musíme to naprogramovať a samozrejme to niečo stojí…

Optimalizácia pre mobilné zariadenia a tablety

Tvorba web stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia

Pri tvorbe eshopov myslíme na skutočnosť, že množstvo návštevníkov z mobilných zariadení neustále stúpa a vysoké precento zázníkov nakupuje produkty prostredníctvom mobiného telefónu dokonca pre mnohých je prístup cez mobilný telefón jedniný spôsob ako pristupujú k internetu, netreba tento fakt podceňovať.  Existuje viacero stupňov optimalizácie internetového obchodu na mobilné zariadenia. Pre malý internetový obchod bude dostačovať klasická responzivita. Tj. na malých obrazovkách sa obsah naskladá pod seba v poradí ako je na klasickej verzii eshopu a použije sa klasické mobilné menu. Druhým stupňom je prehodenie obsahu špeciálne pre mobilné telefóny a tablety aby návštevník eshopu sa dostal aj z mobilného telefónu na požadovaný obsah čo najrýchlejšie, do druhého stupňa patrí úprava mobilného menu podľa požiadaviek, prípadne špeciálny návrh filtrácie produktov pre mobiné zariadenia. Najvyššou úrovňou je ak vytvárame špeciálnu verziu internetového obchodu pre mobily absolútne nezávislú od klasickej verzie eshopu. Prináša to mnoho výhod, napr omnoho vyššiu prehľadnost internetového obchodu na mobilnom zariadní, rýchlejší nákumný proces, ale prejaví sa to aj na zvýšenej cene nakoľko na opensource eshopových platformách je náročnejšie modifikovať niektoré prvky.

Napĺňanie eshopu produktami a obsahom

Kvalitný a profesionálny copywriting optimalizovaný pre SEO

Jenoduchá matematika naplníte si obsah internetového obchodu vy neplatíte nič, ak budeme produkty do eshopu napĺňať  my, budete si za to musieť zaplatiť. Pri napĺňaní produktov do internetového obchodu vstupuje do výslednej ceny viacero faktorov.

Texty

Dodáte vy, alebo dodávateľ a pri napńňaní produktov používame iba kopírovanie, alebo texty píšeme celé my, obnáša to výhodu pre optimalizáciu pre internetové vyhľadávače nakoľko texty na internetovom obchode budú unikátne ale bude to samozrejme stáť finančné prostriedky navyše. Cena písania popisov produktov v našej réžií je závislá od množstva a náročnosti textu. Tj. ak budeme musieť písať odborné elaboráty na produkt budeme si musieť danú problematiku naštudovať a to zaberie čas. Z tohto dôvodu dudú odborné popisy produktov drahšie. Najviac Vás budú stáť SEO texty nakoľko tie už musí písať, prípadne upravovať človek ktorý rozumie optimalizácií pre vyhľadávače.

Štruktúra a dĺžka poposiu produktu

Jednoducšie sa bude napĺňať shop s iba základným popisom ako keď do produktovej karty budeme musieť pridávať parametre produktu a navyše texty v popise produktu kombinovať i ilustračnými fotkami

Filtre, atribúty, rôzne ceny produktov, multijazyčnosť

Pokiaľ ich internetový obchod obsahuje musíme ich naplniť a samozrejme je to čas navyše čo sa prejaví na cene

Úprava fotiek

Používa sa viacero rôznych úprav príklad zmenšenia fotky, rôzne veľkosti fotiek pre rlzne zariadenia atď. alebo pokiaľ budete potrebvať fotografie orezávať prípadne pridávať ich v nejakej dizajnovej úprave k popisu produktu do textu priplatíte si navyše

Písanie špeciálnych SEO nadpisov a metadescription

Chcete mať tieto nadpisy inak ako ich generuje platforma? Niekto to musí napísať a pridať na eshop tj. zaplatíte za to

Použitie fografií a obrázkov produktov.

Tvorba web stránok a optimálne použitie fotiek

Predávate unikátny produkt, ktorý ste vyrobili? Prípadne chceli by ste mať unikátne fotky produktu aby ste sa odlíšili od konkurencie prípadne nechcete aby cez fotky produktu našiel niekto Vášho dodávateľa prípadne nižšiu cenu? A tekéto fotky nemáte a chcete ich nafotiť? a zároveľn chcete aby na Vašom internetovom obchode vyzerali naozaj perfektne? Budete potrebovať fotografa.

Náročnosť riešenia

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Medzi najnáročnejšie riešnia patrí vývoj na mieru, špeciálne funkcionality na ktoré neexistuje žiaden modul a máte na neho špeciálne požiadavky aby fungoval presne podľa Vás. Medzi náročné výzvy patrí aj úprava nákupného procesu na bežných platformách internetových obchodov, ktoré idú prodi logike nákupného procesu. Prípadne projekt sa stane náročným aj v prípade ak niečo navrhneme my, alebo vy,  schválite to, alebo dáte nám presné zadanie, my to naprogramujeme podľa zadania, ale potom sa rozhodnete zmeniť proces od základu. Rozhodí sa tým koncept a nakoľko, pri programovaní jedna funkcia naväzuje na iné časti systému bude v niektorých prípadoch nevyhnutné prerobiť viacero aj zdanlivo nesúvisiach častí internetového obchodu. Z tohoto dôvodu si za takéto dodatočné zmeny budete musieť priplatiť viac…

Migrácia produktov z pôvodného eshopu

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Pre migráciu produktov je potrebné aby sme vedeli aký systém ste používali doteraz. Pokiaľ ste máte internetový obchod na rovnakej iba staršej platforme ako sa bude robiť vývoj nového eshopu nemala by byť migrácia produktov problematická.

V prípade ak budeme robiť migráciu medzi plaformami aj tu sa dá nájsť v mnohých prípadoch relatívne cenovo prístupné riešenie. Mnohé platformy internetových obchodov mjú dokonca export produktov do súboru. Pokiaľ sa k takémuto súboru dostaneme budeme vedieť aj keď s menšími komplikáciami vedieť Vaše pôvodné produkty naimporovať do nového riešenia.

Ak Váš pôvodný eshop bol vytvorený na mieru a máte prístup do webhostinových služieb vieme takéto prepojenie vytvoriť aj keď to už bude nákladnejšie. V prípade ak tieto prístupy nemáte a pôvodný tvorca eshopu, ktorý internetový obchod programoval Vám neposkytne prístupy vieme vytvoriť robot ktorý prejde pôvodný eshop a vyexportuje produkty ale bude to cenovo náročnejšie.

Prepojenia s inými systémami

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Jednou z najbežnejších požiadaviek je prepojenie internetového obchodu s porovnávačmi cien ako je napr. heureka.sk, na open source platformach existujú moduly, ktoré prepoja Váš eshop s porovnávačmi cien relatívne lacno a rýchlo. Medzi bežné požiadavky patrí aj prepojenie s rôznymi fakturačnými systémami, na mnohé takéto prepojenia existujú platené moduly – čize platíte za modul + inštalácia + nastavenie čo nebývajú až tak vysoké položky. Náročnejšie však bude ak chcete Váš eshop prepojiť s niečím na čo takéto prepojenie neexistuje prípadne máte eshop na mieru. Vtedy je totiž nevyhnutné naprogramovať takéto prepojenie od základu a nielen to, mnohokrát je nevyhnutné pri takýchto prepojeniach komunikácia s firmou, ktorá daný softvér vyrobila.

V prípade ak prepojenie neexistuje doba vývoju závisí mnohokrát aj od komunikácie a prístupnosti softvérovej firmy, ktorá systém na ktorý chcete Váš eshop napojiť vytvorila. Dokonca v niektoré softvérové firmy namjú systémy uspôsobené na komunikáciu s treťou stranou a požadujú aby prepojenie vyvíjali oni, prípadne v najhorších prípadoch ani nie je možné z rôznych dôvodov takéto prepojenie vytvoriť.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Dobré SEO znamená dobrá optimalizácia pre vyhľadávače

Na túto časť sme vytvorili samostatnú sekciu viď SEO – optimalizácia pre vyhľadávače, ale v zásade platí čím máte väčšiu náročnejšiu konkurenciu tým bude optimalizácia náročnejšia a samozrejme aj drahšia.

Príprava na vysokú návštevnosť

Príprava na vysokú návštevnosť - použitie svg, cashovanie stránok, optimalizácia kódu

Pre malý internetový obchod s nízskou návštevnosťou nie je potrebná, ale v prípade ak máte na eshope veľké množstvo produktov a navyše sa návštevnosť bude pohybovať v tisícoch je už nutné kvôli rýchosti a stabilite internetového obchodu sa zamýšľať na optimalizáciou rýchlosti. Čo ovplyvní cenu? Na vysoko navštevovaný eshop s množstvom produktov a fukcií už nestačí klasický web hosting, ale budete musieť sa poobhliadnuť po virtuálnom či dedikovanom serveri, čo môže spôsobiť výrazné navýšenie mesačných nákladov na prevádzku eshop a nielen to.  Takéto webové riešenie bude musieť byť výrazne odľahčené aby bolo stabilné a zbytočne nezaťažovalo server a neprichádzali ste o zákazníkov. Vysoká návštevnosť internetového obchodu je iba málokedy vecou náhody va vo väčšine prípadov je draho zaplatená vo forme reklamy napr. google ads, printom, tv reklamou, atď. Pokiaľ eshop v takomto prípade bude nestabilný prídete nie len o peniaze investované do reklamy, ale aj o zákazníkov.

Optimalizácia kódov a rýchlosti načítavania závisí od náročnosti a platformy a veľakrát zahŕňa množstvo hodín práce a vo veľa prípadoch aj vývoj riešenia na mieru aby obsahovalo iba nevyhnutné funkcionality a zbytočne nezaťažovalo server.

Jazykové verzie a preklady internetového obchodu

Zabezpečenie prekladov web stránok a ich následné publikovanie

Tu je nutné mať v systéme modul na multijazyčnosť znovu platí čím viac produktov a jazykových mutácií eshop má tým to bude drahšie. Texty a popisy produktov v jazykových mutáciách eshopu musí niekto naplniť. Pokiaľ si to urobíte sami platíte iba za nastavenie systému aby podporoval multijazyčnosť v prípade ak to robíme my platíte od množstva obsahu a náročnosti napĺňania. Ďalším faktorom bude skutočnosť či dodáte preklady textov vy, alebo budete požadovať preklady jazykových verzií od nás. Vplyv na cenu má aj náročnosť prekladu.

Často kladené otázky a opovede

Často kladené otázky a opovede

Aké otázky si často dávate pri tvorbe web stránok? My v onweb.sk Vám na nych zodpovieme

Mám starý eshop viete mi do neho doprogramovať funkcie? 

Závisí od toho ako a v čom je Váš súčastný eshop naprogramovaný a aké úpravy a funkcionality požadujete. Väčšinou však platí, že v prípade ak požadujete väčší rozsah zmien je cenovo výhodnejšie a menej časovo náročné vytvoriť nový eshop najmä vtedy ak nebol dlho aktualizovaný systém . Dôvod je jednoduchý pokiaľ Vám predchádzajúci eshop robil niekto, kto sa tomu nerozumel, alebo si neoznačoval po sebe kódy, programátor bude musieť analyzovať kód a potom ho upravovať prípadne opravovať čo nie vždy je jednoduché najmä pokiaľ sa jedná o náročnejší projekt. Pokiaľ nám poskytnete prístupy do Vášho súčastného riešenia budeme Vám vedieť povedať viac nakoľko vždy je to zývislé prípad od prípadu.

Mám vlastný návrh dizajnu internetového obchodu naprogramujete mi ho?

Vo všeobecnosti áno, ale bude to závisieť od návrhu grafického dizajnu a od Vašich požiadaviek. Uvedieme príklad: Máte grafika ktorý pripravil návrh grafiky tak aby bol pekný a prehľadný ale nepoznal systémy na ktorých sa eshopy programujú. Dá sa aj takýto návrh premeniť na skutočnosť, ale v prípade ak bude v rozpore s akýmkoľvek bežne používaným systémom, budeme nútení vytvoriť takéto riešenie na mieru. To sa samozrejme odzrkadlí na cene.

Mám vlastného programátora ale potrebujem navrhnúť dizajn

ÁNO – poviete nám Vašu predstavu o dizajne a my vytvoríme web dizajn internetového obchodu podľa Vašich požiadaviek a našich skúseností.

Koľko bude stáť eshop

Ako ste čítali vyššie cena za vývoj internetového obchodu sa skladá z mnohých faktorov, pokiaľ nepoznáme Vaše požiadavky a náročnosť projektu nedokážeme Vám poskytnúť ani nástrel ceny. V prípade ak máte záujem o cenovú ponuku neváhajte nás kontaktovať. Radi sa s Vami stretneme a preberieme možnosti.

Viete naprogramovať do eshopu aj funkcionality na mieru?

ÁNO – naprogramovať vieme čokoľvek avšak závisí to od Vašich požiadaviek, rozpočtu, požadovanej technológie a ďalších faktorov.

Ako rýchlo mi viete vytvoriť eshop?

Závisí to od rozsahu, Vašich požiadaviek a Vašej súčinnosti. Najjedednoduchšie eshopy vieme vytvoriť už do 7 dní.

Prečo sa pri Vašom projekte rozhodnúť pre nás?

Prečo sa pri Vašom projekte rozhodnúť pre nás?

Prečo onweb.sk - Tvorba Web stránok, eshopov, marketingových materiálov

Rozsiahle skúsenosti

Tvorba eshopov si vyžaduje skúsenosti. Tejto činnosti sa venujeme mnoho rokov a vytvorili sme množstvo internetových obchodov rôzneho rozsahu a náročnosti

Naprogramujeme takmer akúkoľvek funkcionalitu

Potrebujete na internetový obchod špeciálnu funkcionalitu, prepojenie so systémom alebo modul? Naprogramujeme presne podľa Vašich požiadaviek.

Rozumieme optimalizácií pre vyhľadávače

Našli ste nás cez google? Pokiaľ sa zveríte do rúk nám, nájdu Vás vaši zákazníci rovnako ako ste vy našli nás.

Dodržiavame termíny

Pokiaľ sa dohodneme na určitom dátume spustenia eshopu a vy nám dodáte všetky potrebné podklady a budete udržiavať s nami súčinnosť dodržíme termín. Snažíme sa odovzdávať naše práce s predstihom aby nám zostal čas na prípadné opravy a úpravy.

Ako prebieha spolupráca s nami

Ozvete sa nám - Tvorba web stránok Bratislava

Ozvete sa nám

Stretnutie a analýza Vašich potrieb - tvorba web stránok

Stretnutie a analýza Vašich potrieb

Tvorba web stránok - Návrh grafiky web stránky

Návrh grafiky webdesign pre eshop

Tvorba a Programovanie web stránky - Bratislava a okolie

Programovanie eshopu a funkcionalít

Tvorba web stránky a spustenie webu do sveta

Spustenie eshopu do sveta