Tvorba web stránok pre malé aj veľké firmy

Tvorba www, webdesign a služby spojené so starostlivosťou o web stránku

Čo zahŕňa tvorbu web stránky; faktory ovplyvňujúce cenu a čas vyhotovenia

Rozsah web stránky

Tvorba a rozsah web stránky závislý na požiadavkách klienta

Jeden z najvýraznejších faktorov ovplyvňujúcich cenu web stránky a celkový čas tvorby webu je jej rozsah. Pokiaľ ide o web stránku malého rozsahu (cca 5-7 podstránok), vytvoríme ju do niekoľkých dní. Od rozsahu web stránky sa odvíjajú aj ďalšie nižšie uvedené aspekty.

Funkcionalita web stránky

Rozsah použitia funkcionality Vašej web stránky

Ak ide o jednoduché riešenie, web stránka nevyžaduje žiadnu náročnú funkcionalitu. V opačnom prípade je potrebné na mieru navrhnúť moduly so špeciálnou funkcionalitou, napr. interaktívny nákupný proces, rôzne interaktívne formuláre, prepojenia a synchronizácie s externými softvérmi atď.

Grafický návrh, webdesign

Grafický návrh, webdesign a celková uhladenosť a funkčnosť stránky

Na cenu webdesignu a grafického spracovania má najväčší vplyv množstvo grafických návrhov. Napr. pokiaľ ide iba o návrh hlavnej stránky, pričom grafika podstránok vrátane ich štruktúry je identická s hlavnou stránkou, grafika webu je v tomto prípade lacnou položkou. V prípade, že jednotlivé podstránky vyžadujú osobitné grafické spracovanie, cena sa navyšuje v závislosti od množstva unikátne vytvorených podstránok. Vplyv na počet návrhov web stránok má samozrejme aj to, či budete požadovať aj grafické návrhy pre mobilnú verziu web stránky.

Kvalita grafiky – koláže, kreslenie, ikony, logická štruktúra webu

Kvalita grafiky – koláže, kreslenie, ikony, logická štruktúra webu

Cena za grafický dizajn sa môže výrazne líšiť aj na základe uvedených parametrov. Napr. grafika bude výrazne lacnejšia v prípade jednoduchého webu, ktorý nevyžaduje žiadne koláže, alebo v prípade ikon vytvorených na mieru, v ktorom nie je potrebné sa príliš zamýšľať nad štruktúrou web stránky.

Použite CMS systému

Výber vhodného použitia CMS systému pre Vás

Pri web stránke malého rozsahu bez nutnosti budúcich zmien stačí bežné HTML kódovanie. V prípade, že web bude rozsiahlejší, alebo bude dochádzať k zmenám obsahu, je nutné použitie tzv. CMS – redakčného systému na správu obsahu web stránky. Pri menej náročných web stránkach využívame CMS systém wordpress, ktorý dokážeme aplikovať aj na náročnejšie, resp. náročné projekty. Napriek tomu, že dokážeme v systéme wordpress naprogramovať takmer všetko, tento systém prináša isté obmedzenia. Preto našim zákazníkom odporúčame pri veľkých riešeniach iné CMS systémy, napr. TYPO3, prípadne programovanie na mieru.

Kvalita prevedenia a zobrazovanie web stránky na starých prehliadačoch

Zobrazenie Vašej web stránky aj na starých prehladačoch

Pokiaľ Vám to umožňuje Váš rozpočet, vždy sa snažíme o čo najvyššiu kvalitu prevedenia. Každá nami vytvorená web stránka spĺňa štandardy kvality, avšak pokiaľ budete vyžadovať, aby sa web stránka zobrazovala do detailu rovnakým spôsobom na každom, aj starom prehliadači, bude potrebné ju naprogramovať a optimalizovať pre jednotlivé prehliadače, čím sa cena web stránky samozrejme navýši.

Optimalizácia pre mobilné zariadenia a tablety

Tvorba web stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia

Vzhľadom na to, že množstvo návštevníkov z mobilných zariadení neustále stúpa, dokonca v niektorých segmentoch počet návštevností mobilných užívateľov predstavuje až 90 percent z celkovej návštevnosti web stránky, netreba tento fakt podceňovať. Existuje viacero stupňov optimalizácie web stránky pre mobilné zariadenia. Pre jednoduchú web stránku stačí klasická responzivita, t.j. na malých obrazovkách sa obsah naskladá pod seba v takom poradí, v akom sa nachádza v klasickej verzii webu a použije sa klasické mobilné menu. Druhým stupňom je prehodenie obsahu špeciálne pre mobilné telefóny a tablety, aby sa návštevník Vašej web stránky dostal aj z mobilného telefónu na požadovaný obsah čo najrýchlejšie. Do druhého stupňa patrí tiež úprava mobilného menu podľa požiadaviek, či úprava banerov pre mobilné rozlíšenie. Najvyššou úrovňou je vytváranie špeciálnej verzie web stránky pre mobily, ktorá je absolútne nezávislá od klasickej verzie web stránky. Takéto riešenie prináša mnoho výhod, ale je samozrejme aj finančne náročnejšie.

Copywriting

Kvalitný a profesionálny copywriting optimalizovaný pre SEO

Copywriting, t.j. písanie webstránkových textov, je jednou z možností, ktorú si môžete zvoliť, pokiaľ nám nebudú dodané vaše vlastné texty. Cena za vyhotovenie článkov závisí od množstva a náročnosti textu. Pri odborných textoch si potrebujeme danú problematiku naštudovať, čo je samozrejme časovo náročnejšie a z tohto dôvodu bude cena za odborné texty vyššia ako pri bežnejších typoch textu. Tzv. SEO texty sú finančne najnáročnejšie, pretože tieto typy textu musí písať, príp. upravovať odborník v oblasti optimalizácií pre vyhľadávače.

Použité fonty a typografia

Dôležitosť použiťia vhodných fontov a typografie

V dnešnej dobe existuje veľký výber google fontov, ktoré sú zadarmo. V prípade, že máte špeciálne požiadavky na font písma na webe alebo si prajete, aby Vaša web stránka vyzerala luxusne, budete si musieť zakúpiť licenciu na webové fonty, čo v mnohých prípadoch nemusí byť lacná záležitosť.

Použitie fotografií

Tvorba web stránok a optimálne použitie fotiek

V prípade fotografií je situácia podobná, ako pri textoch na web. Pokiaľ nám ich dodáte, neplatíte nič navyše. Ak fotky nemáte k dispozícii, prípadne sú v nevyhovujúcej kvalite, musíme fotky vyhľadať vo fotobanke a následne zaplatiť za ich licenciu. Našim klientom poskytujeme niekoľko fotografií z fotobanky v cene web stránky v závislosti od veľkosti riešenia. Pokiaľ budete požadovať viac fotografií, je potrebné ich zakúpiť vo fotobanke. Najdrahšou alternatívou je nafotenie konkrétnych záberov fotografom, napr. nafotenie priestorov Vašej firmy, produktov, zamestnancov atď.

Náročnosť riešenia

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú uskutočniť väčšinu riešení aj náročných webových stránok. Existujú však rôzne špecifické zadania, ktoré sú náročné nielen v oblasti ich programovania, ale aj v oblasti zabezpečovania čo najjednoduchšej funkčnosti pre bežného užívateľa. Tieto časovo náročné úkony priamo úmerne zvyšujú aj celkovú sumu za Vašu web stránku.

Napĺňanie web stránok obsahom

Vašeu web stránku naplníme aj obsahom - profesionálne a rýchlo

Pokiaľ si web stránku sami naplníte, neplatíte nič navyše. Pokiaľ však nemáte s daným úkonom skúsenosti alebo si obsah vyžaduje špeciálnu štruktúru a tým pádom aj potrebné znalosti, web stránku Vám naplníme my. Cena za napĺňanie obsahom sa líši od náročnosti štruktúry obsahu, jeho rozsahu, ale aj od toho, či si želáte optimalizáciu fotografií a iných prvkov.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Dobré SEO znamená dobrá optimalizácia pre vyhľadávače

Patrí medzi jeden z najdrahších úkonov pri tvorbe web stránok. Informácie o optimalizácii nájdete v samostatnej sekcii (viď SEO) – optimalizácia pre vyhľadávače, ale v zásade platí, že čím máte väčšiu a ťažšiu konkurenciu, tým bude drahšia a náročnejšia optimalizácia.

Príprava na vysokú návštevnosť

Príprava na vysokú návštevnosť - použitie svg, cashovanie stránok, optimalizácia kódu

Pre bežný web nie je potrebná, pretože počet návštevníkov bežnej web stránky málokedy presahuje číslo 100, ale ak očakávate, že sa návštevnosť web stránky bude pohybovať v desať až sto tisícoch, je nutné upriamiť pozornosť na tento aspekt. Čo ovplyvní cenu? Pre vysokú návštevnosť už nestačí klasický webhosting, ale budete sa musieť poobhliadnuť po virtuálnom či dedikovanom serveri, čo môže spôsobiť výrazné navýšenie mesačných nákladov na prevádzku web stránky, eshopu, či internetového portálu, a nielen to. Takéto webové riešenie bude musieť byť výrazne odľahčené, aby bolo stabilné a zbytočne nezaťažovalo server. To obnáša množstvo hodín práce a vo väčšine prípadoch vývoj riešenia na mieru, aby obsahovalo iba nevyhnutné funkcionality.

Jazykové verzie a preklady web stránok

Zabezpečenie prekladov web stránok a ich následné publikovanie

V tomto prípade je nutné mať v systéme modul na multijazyčnosť. Cena stránky závisí od počtu podstránok a jazykových mutácií. Texty v jazykových mutáciách stránky je potrebné naplniť. Pokiaľ si texty sami naplníte, platíte iba za nastavenie systému, aby podporoval multijazyčnosť. V prípade, že stránku naplníme za Vás, cena závisí od množstva obsahu a náročnosti napĺňania. Ďalším faktorom je skutočnosť, či nám dodáte preklady textov, alebo budete požadovať preklady jazykových verzií od nás. Vplyv na cenu má aj náročnosť prekladu.

Často kladené otázky a odpovede

Často kladené otázky a odpovede

Aké otázky si často dávate pri tvorbe web stránok? My v onweb.sk Vám na nych zodpovieme

Mám starú web stránku. Viete mi ju vylepšiť alebo ju vytvoríte nanovo?

Závisí to od toho, ako a v čom je Vaša súčasná web stránka naprogramovaná a aký rozsah zmien požadujete. Väčšinou však platí, že ak požadujete väčší rozsah zmien, je cenovo výhodnejšie a menej časovo náročné vytvoriť novú web stránku. Dôvod je jednoduchý – pokiaľ Vám predchádzajúci web robil niekto, kto nebol odborník v tejto oblasti, alebo si neoznačoval kódy, programátor bude musieť analyzovať kód a potom ho následne upravovať, prípadne opravovať, čo nie je vždy jednoduché, najmä pokiaľ ide o náročnejší projekt.

Mám vlastný návrh dizajnu web stránky, naprogramujete mi ju?

ÁNO – vypočujeme si Vaše požiadavky a bez problémov Vám vytvoríme čokoľvek podľa Vašej grafiky.

Mám vlastného programátora, ale potrebujem navrhnúť dizajn

ÁNO – poviete nám Vašu predstavu o dizajne a my vytvoríme web dizajn podľa Vašich požiadaviek a našich skúseností.

Koľko bude stáť nová web stránka?

Cenu web stránky ovplyvňuje mnoho faktorov, no pokiaľ nepoznáme Vaše požiadavky a náročnosť projektu, nedokážeme Vám stanoviť cenu. V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa s Vami stretneme a preberieme možnosti. V prípade, že máte záujem o cenovú ponuku bez osobného stretnutia, budete nám musieť zodpovedať veľký počet otázok, ktoré sme vysvetľovali vyššie.

Viete naprogramovať do web stránky aj funkcionality na mieru?

ÁNO – naprogramovať vieme čokoľvek, avšak závisí to od Vašich požiadaviek, rozpočtu, požadovanej technológie a ďalších faktorov.

Ako rýchlo mi viete vytvoriť novú web stránku?

Najjednoduchšie web stránky s nie príliš náročnou grafikou a max. 7 podstránkami vytvoríme už do 3-4 dní. Všetko však závisí od Vašich požiadaviek, rozpočtu, Vami dodaných materiálov a Vašej súčinnosti.

Prečo sa pri Vašom projekte rozhodnúť pre naše služby?

Výhody našej spolupráce

Prečo onweb.sk - Tvorba Web stránok, eshopov, marketingových materiálov

Rýchlosť dodania

Chcete vytvoriť modernú a pútavú web stránku?

Rozsiahle skúsenosti

Tvorbe web stránok sa venujeme už veľa rokov a pomohli sme už mnohým firmám.

Naprogramujeme takmer akúkoľvek funkcionalitu

Potrebujete na Vašu web stránku špeciálnu funkcionalitu alebo modul? Naprogramujeme Vám ju presne podľa Vašich požiadaviek.

Rozumieme optimalizácií pre vyhľadávače

Našli ste nás cez google? Pokiaľ sa zveríte do rúk nám, nájdu Vás Vaši zákazníci rovnako ako ste Vy našli nás.

Web stránky vytvárame podľa špecifík Vášho segmentu

Každé podnikanie má svoje špecifiká. Nad Vašim podnikaním sa zamyslíme tak, ako keby sme boli Vašim zákazníkom a podľa toho sa pustíme do tvorby Vašej internetovej stránky.

Dodržiavame termíny

Pokiaľ sa dohodneme na určitom dátume spustenia web stránky a Vy nám dodáte všetky potrebné podklady včas, dohodnutý termín dodržíme. Snažíme sa odovzdávať web stránky v predstihu, aby nám zostal čas na prípadné korektúry.

Ako prebieha spolupráca s nami

Ozvete sa nám - Tvorba web stránok Bratislava

Ozvete sa nám

Stretnutie a analýza Vašich potrieb - tvorba web stránok

Stretnutie a analýza Vašich potrieb

Tvorba web stránok - Návrh grafiky web stránky

Návrh grafiky web stránky

Tvorba a Programovanie web stránky - Bratislava a okolie

Programovanie web stránky

Tvorba web stránky a spustenie webu do sveta

Spustenie webu do sveta