Tvorba portálov – vytvorenie internetového portálu

Web stránky s vysokou návštevnosťou a veľkým rozsahom, informačné a firemné portály

Čo zahŕňa tvorbu portálu; faktory ovplyvňujúce cenu a čas vyhotovenia

Typ a rozsah portálu

Tvorba a rozsah web stránky závislý na požiadavkách klienta

Tvorba portálu je vo väčšine prípadov rozsiahly, náročný a často aj nákladný projekt. Z tohto dôvodu budeme potrebovať od Vás čo najpresnejšie informácie o Vašom nápade. Iba vtedy budeme vedieť presne zostaviť zoznam Vašich potrieb a vypracovať cenovú ponuku.

Funkcionalita

Rozsah použitia funkcionality Vašej web stránky

Pri tvorbe portálov je kľúčovým materiálom zoznam požadovaných funkcionalít. Vo väčšine prípadov požiadame zákazníka o zoznam nevyhnutných funkcií, príp. nadštandardu podľa jeho priorít. V projektoch dokážeme splniť takmer akékoľvek predstavy a snažíme sa o to, aby sa hodnota projektu pohybovala v rozumnej hranici medzi nákladmi a budúcim možným prínosom.

Na základe informácií o Vašich požiadavkách a rozpočte posúdime vhodnosť platformy alebo riešenia programovaného na mieru.

Grafický návrh, webdesign

Grafický návrh, webdesign a celková uhladenosť a funkčnosť stránky

Portál väčšinou obsahuje množstvo unikátnych obrazoviek, ktoré je nevyhnutné navrhnúť. Dizajn portálu by mal byť čo najjednoduchší a čo najprehľadnejší, aby sa návštevník dostal ihneď na požadovaný výsledok, prípadne informáciu, pretože portály nesú veľké množstvo obsahu. Z tohto dôvodu je potrebný aj návrh intuitívnej logickej štruktúry. Grafika by mala byť zároveň jednoduchá, aby zbytočne nezaťažovala server pri vysokej návštevnosti.

Projektová dokumentácia

Kvalita grafiky – koláže, kreslenie, ikony, logická štruktúra webu

Projektová dokumentácia je nevyhnutná najmä vtedy, ak nebude portál vytvorený na určitej hotovej platforme s prípadnými menšími úpravami. V podstate je to prvý krok k vytvoreniu portálu. Projektová dokumentácia portálu zahŕňa návrhy grafiky spolu s popisom každej jednej funkcionality a poskytuje podrobný prehľad o tom, čo sa bude programovať. Na základe projektovej dokumentácie je možné presne určiť cenu daného riešenia. Objednať si ju môžete aj ako samostatnú časť a následne si nechať systém vyvinúť inou firmou. V prípade, že sa rozhodnete pre takéto riešenie, poskytneme Vám rôzne formy konzultácií a kontroly Vášho dodávateľa programátorských prác.

Programovanie portálu

Výber vhodného použitia CMS systému pre Vás

Na základe Vašich požiadaviek, rozpočtu, odhadovanej návštevnosti a rozsahu portálu sa rozhodneme, aký typ a rozsah programovania bude potrebný pre Váš projekt. V niektorých prípadoch postačuje zakúpenie a následná mierna modifikácia hotového kódu a vytvorenie prekladov. Prináša to výhody vo forme relatívne nízkej ceny a rýchlosti vyhotovenia.Nevýhodou však je, že zakúpená platforma nemusí byť vhodná na rozsiahlejšie úpravy, prípadne môže byť nevhodne kódovaná atď.

Ak je zadanie veľmi špecifické, prípadne má veľký potenciál a odhadujete extrémne vysokú návštevnosť portálu, vtedy jednoznačne odporúčame vývoj na mieru. Výhody sú zrejmé – rýchlosť načítania, akákoľvek funkcionalita a pri vysokých návštevnostiach ušetríte množstvo finančných prostriedkov za server, pretože riešenie bude obsahovať iba nevyhnutné časti. Jedinou nevýhodou je dlhšia doba naprogramovania a doladenia portálu.

Kvalita prevedenia

Zobrazenie Vašej web stránky aj na starých prehladačoch

Pri našich projektoch sa vždy snažíme o čo najkvalitnejšie spracovanie a v prípade väčších a nákladnejších projektov venujeme pozornosť každému jednému detailu. Pri menej prepracovaných ekonomickejších riešeniach sa takisto snažíme o čo najvyššiu kvalitu prevedenia podľa zákazníkových možností a požiadaviek.

Optimalizácia pre mobilné zariadenia a tablety

Tvorba web stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia

Vzhľadom na to, že počet návštevníkov z mobilných zariadení neustále stúpa, treba tejto skutočnosti venovať pozornosť. Existuje viacero stupňov optimalizácie pre mobilné zariadenia.

Klasická responzivita – na malých obrazovkách sa obsah naskladá pod seba v poradí, v akom sa nachádza v klasickej verzii portálu a použije sa štandardné mobilné menu.
Prehodenie obsahu špeciálne pre mobilné telefóny a tablety – návštevník portálu má jednoduchšiu a intuitívnejšiu navigáciu na mobilnom zariadení. Takéto riešenie je kompromisom medzi cenou riešenia a užívateľskou prístupnosťou.
Špeciálna verzia portálu pre mobilné zariadenia – absolútne nezávislá od klasickej verzie portálu. Prináša to mnoho výhod vo forme intuitívnejšieho ovládania a orientácie návštevníka portálu cez mobilné zariadenie.

Náročnosť riešenia

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Informačný portál s odhadovanou nižšou návštevnosťou je spravidla výrazne menej nákladný ako portál s vysokou návštevnosťou, napr. dražobný systém, ktorý navyše bude obsahovať napr. CRM systém, i keď to nemusí byť pravidlom.
Požiadavky na funkcionalitu je možné realizovať na rôznych úrovniach náročnosti, napr. ak si želáte mať na portáli funkciu vyhľadávania, je možné ju naprogramovať jednoduchšie – vyhľadávaný bude len presný text v databáze. Zložitejším riešením je naprogramovanie prediktívneho vyhľadávania s kategorizáciou. Funkcia vyhľadávania nepresných frázových zhôd patrí medzi najnáročnejšie vyhľadávacie funkcionality. Extrémnym prípadom je Google, ktorého základnou funkciou je iba vyhľadávanie, ale rozpočet na jeho vývoj bol astronomický.

Z tohto dôvodu odporúčame, aby Vaše požiadavky boli presne zadefinované a následne budú popísané aj v projektovej dokumentácií spolu s presnými požiadavkami na úroveň funkcionality, čím sa vyhneme možným komplikáciám.

Napĺňanie obsahom

Vašeu web stránku naplníme aj obsahom - profesionálne a rýchlo

Naplnenie portálu si môžete ponechať vo Vašej réžii, no radi Vám pomôžeme. V prípade, že nemáte skúsenosti, obsah vyžaduje špeciálnu štruktúru, máte iné povinosti či nedostatok času, obsah naplníme za Vás. Cena za napĺňanie obsahom sa líši od náročnosti štruktúry obsahu, jeho rozsahu, ale aj od úrovne optimalizácie fotografií a iných prvkov.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Dobré SEO znamená dobrá optimalizácia pre vyhľadávače

Podrobnejší popis SEO optimalizácie nájdete v samostatnej sekcii viď SEO – optimalizácia pre vyhľadávače. V zásade však platí, že čím máte väčšiu a náročnejšiu konkurenciu, tým bude optimalizácia náročnejšia.

Príprava na vysokú návštevnosť

Príprava na vysokú návštevnosť - použitie svg, cashovanie stránok, optimalizácia kódu

Odhadujete, že Váš portál bude mať vysokú návštevnosť? V tom prípade nestačí klasický webhosting – je potrebné sa poobhliadnuť po virtuálnom či dedikovanom serveri, čo môže spôsobiť výrazné navýšenie mesačných nákladov na prevádzku portálu. Takéto riešenie bude musieť navyše byť výrazne odľahčené, aby bolo stabilné a zbytočne nezaťažovalo server, čo vyžaduje množstvo hodín práce a vo väčšine prípadov aj vývoj riešenia na mieru, aby obsahovalo iba nevyhnutné funkcionality.

Jazykové verzie a preklady

Zabezpečenie prekladov web stránok a ich následné publikovanie

Prevádzka portálu s vysokou návštevnosťou v rôznych krajinách sveta vyžaduje zabezpečenie prekladov a prípravu na jazykové mutácie, ako aj serverov v daných krajinách, pretože načítanie portálu pre návštevníka napr. z USA alebo Austrálie by trvalo príliš dlhý čas v prípade, že je server umiestnený na Slovensku. Pri takomto riešení je možné využiť rôzne cloudové služby. Pre viac informácií nás kontaktujte, príp. si dohodneme osobné stretnutie.

Často kladené otázky a odpovede

Často kladené otázky a odpovede

Aké otázky si často dávate pri tvorbe web stránok? My v onweb.sk Vám na nych zodpovieme

Chcel by som naprogramovať portál, koľko by ma to stálo?

Závisí to od množstva faktorov. Niektoré z nich sme popísali vyššie, je ich však omnoho viac. Tvorbu portálu nie je možné naceniť na diaľku, ak má byť cenová ponuka naozaj seriózna. V prípade, že máte záujem o takéto riešenie, ozvite sa nám a dohodneme si stretnutie.

Mám vlastný návrh dizajnu portálu, naprogramujete mi ho?

Nie – najmä ak ide o náročný projekt, budeme potrebovať spolu s grafikou aj projektovú dokumentáciu, na základe ktorej naceníme jednotlivé funkcionality. V prípade, že projektovú dokumentáciu máte, pozrieme sa na to a pokúsime sa nájsť riešenie, prípadne na základe Vami poskytnutej grafiky vytvoríme dokumentáciu k portálu a následne budete môcť osloviť viacero vývojárskych firiem.

Mám vlastného programátora ale potrebujem navrhnúť dizajn, existuje taká možnosť?

ÁNO – no ak ide o väčší projekt, vo väčšine prípadov jeden programátor nepostačuje. V prípade, že máte developerskú firmu a potrebujete od nás grafiku a projektovú dokumentáciu, radi Vám vyjdeme v ústrety.

Robíte projektovú dokumentáciu aj samostatne bez toho, aby som si u Vás objednal programátorské práce?

ÁNO – v takom prípade Vám môžeme poskytnúť aj súčinnosť a konzultáciu riešenia s inými vývojárskymi firmami.

Oplatí sa vôbec vytvárať portál?

Áno, ale základom úspechu je dobrý nápad a vhodný rozpočet, inak by mohol byť projekt neúspešný.

Ako rýchlo mi vytvoríte portál?

Časové rozpätie môže byť niekoľko mesiacov až rokov – záleží to na náročnosti, rozpočte a v neposlednom rade aj na Vašej súčinnosti. Pri tvorbe portálu na mieru je nevyhnutné venovať tretinu času testovaniu funkčnosti, záťažovým testom a odstraňovaniu prípadných nedostatkov.

Prečo sa pri Vašom projekte rozhodnúť pre naše služby?

Výhody našej spolupráce

Prečo onweb.sk - Tvorba Web stránok, eshopov, marketingových materiálov

Otvorené jednanie

Pokiaľ by počas realizácie projektu mohli vzniknúť výrazné komplikácie, ihneď Vás na to upozorníme, ako aj na všetky možné riziká pri vývoji.

Vieme zabezpečiť väčší vývojársky tím

Pri portáloch veľkého rozsahu zabezpečíme väčší vývojársky tím, i keď sa musíme najprv oboznámiť s Vašimi požiadavkami.

Tester pri vývoji a automatizované testy

Automatizované testy sa píšu súbežne počas procesu vývoja portálu, aby boli okamžite odhalené prípadné programátorské chyby. Automatizované testy využívame od stredne veľkých riešení pri tvorbe portálov na mieru.

Skúsenosti

Pracovali sme na viacerých portáloch malého aj veľkého rozsahu. S mnohými klientmi však máme podpísané zmluvy o mlčanlivosti, preto nemôžeme naše práce publikovať na tejto web stránke.

Dodržiavame termíny

Pokiaľ sa dohodneme na určitom dátume spustenia portálu a dodáte nám všetky potrebné podklady včas, dodržíme určený termín. Snažíme sa odovzdávať projekty v predstihu, aby nám zostal čas na prípadné korektúry. Tvorba portálu je však náročný projekt, preto sa môžu výnimočne vyskytnúť mierne omeškania z časového harmonogramu prác.

Ako s nami prebieha spolupráca

Ozvete sa nám - Tvorba web stránok Bratislava

Ozvite sa nám

Stretnutie a analýza Vašich potrieb - tvorba web stránok

Osobné stretnutie, analýza Vašich potrieb

Tvorba web stránok - Návrh grafiky web stránky

Návrh grafiky a projektovej dokumentácie portálu

Tvorba a Programovanie web stránky - Bratislava a okolie

Programovanie a testovanie portálu

Tvorba web stránky a spustenie webu do sveta

Spustenie portálu do sveta