Tvorba portálov – vytvorenie internetového portálu

Web stránky s vysokou návševnosťou a rozsahom, informačné a firemné portály.

Čo obnáša tvorba portálu- čo má vplyv na cenu a dobu vyhotovenia riešnia

Typ a rozsah porálu

Tvorba a rozsah web stránky závislý na požiadavkách klienta

Tvorba portálu je vo väčšine prípadov rozsiahly, náročný a nezriedka aj nákladný projekt. Z tohto dôvodu budeme potrebovať od Vás čo najpresnejšie informácie o Vašom nápade. Iba vtedy budeme vedieť presne zostaviť zoznam Vašich potrieb a vypracovať cenovú ponuku.

Funkcionalita

Rozsah použitia funkcionality Vašej web stránky

Tak ako musíme vedieť informácie o type projektu budeme potrebovať zoznam požadovaných funkcionalít. Vo väčšine prípadov aby sme sa zmestili do rozpočtu zákazníka, požiadame Vás o zoznam nevyhnutných funkcií a nadštandardu podľa Vašich priorít. Urobiť sa dá čokoľvek, ale snažíme sa vždy o to aby sa projekt pohyboval v rozumnej hranici medzi nákladmi a budúcim možným prínosom.

Na základe informácií o Vašich požiadavkách a rozpočte budeme totiž vedieť posúdiť vhodnosť platformy, alebo riešenia programovaného na mieru.

Grafický návrh, webdesign

Grafický návrh, webdesign a celková uhladenosť a funkčnosť stránky

Portál vo väčšine prípadov obsahuje množstvo unikátnych obrazoviek, ktoré je nevyhnutné navrhnúť. Nakoľko portál vo väčšine prípadov obsahuje množstvo obsahu dizajn portálu by mal byť čo najjednoduchší a čo najprehľadnejší aby sa návštevník dostal ihneď na požadovaný výsledok, prípadne informáciu. Z tohto dôvodu vo väčšine prípadov bude potrebný aj návrh intuitívnej logickej štruktúry.  Zároveň grafika musí byť jednoduchá aby zbytočne nezaťažovala server pri vysokej návštevnosti.

Projektová dokumentácia

Kvalita grafiky – koláže, kreslenie, ikony, logická štruktúra webu

Pokiaľ sa nedohodneme na určitej hotovej platforme s menišími zmenami, je projektová dokumentácia takmer nevyhnutná. V podstate je to prvý krok k tvorbe portálu. Projektová dokumentácia portálu zahŕňa návrhy grafiky spolu s popisom každej jednej funkcionality. Projektová dokumentácia prináša výhodu, že budete presne vedieť čo sa bude programovať. Na základe projektovej dokumentácie budeme presne vedieť určiť cenu riešenia. Objednať si ju múžete aj  ako samostatnú časť a dať si systém vyvinúť inej firme. V prípade ak sa rozhodnete pre takéto riešenie, vieme Vám poskytnúť rôzne formy konzultácií a kontroly Vášho dodávateľa programátorských prác.

Programovanie portálu

Výber vhodného použitia CMS systému pre Vás

Na základe Vašich požiadaviek, rozpočtu, odhadovanej výšky návštevnosti a rozsahu sa rozhodneme aký typo a rozsah programovania bude potrebný. V niektorých prípadoch stačí zakúpiť hotový kód mierne ho modifikovať a urobiť preklady. Prináša to výhody vo forme relatívne nizkej ceny a rýchlosti vyhotovenia, ale zároveň to prináša viacero nevýhod napr. zakúpená platforma nemusí byť vhodná na rozsiahlejšie úpravy, prípadne môže byť nevhodne kódovaná atď.

V prípade ak je zadanie špecifické prípadne má veľký potenciál, odhadujete extrémne vysokú návštevnosť, vtedy odporúčame pri tvorbe portálov jednoznačne vývoj na mieru. Výhody sú zrejmé rýchlosť načítania, akákoľvek funkcionalita, riešenie obsahuje iba nevyhnutné časti čiže pri vysokých návštevnostiach ušetríte množstvo finančných prostriedkov za server. Nevýhodou je doba kým sa portál naprogramuje a odladí čo má samozrejme dopad na cenu.

Kvalita prevedenia

Zobrazenie Vašej web stránky aj na starých prehladačoch

Menej prepracované riešenie bude vždy menej nákladné ako keď je potreba hrať sa s každým detailom.

Optimalizácia pre mobilné zariadenia a tablety

Tvorba web stránok optimalizovaných pre mobilné zariadenia

Vzhľadom k tomu, že množstvo návštevníkov z mobilných zariadení neustále stúpa netreba tento fakt podceňovať.  Existuje viacero stupňov optimalizácie pre mobilné zariadenia.

Klasická responzivita – na malých obrazovkách sa obsah naskladá pod seba v poradí ako je na klasickej verzii portálu a použije sa štandardné mobilné menu.
Prehodenie obsahu špeciálne pre mobilné telefóny a tablety – návštevník portálu má jednoduchšiu a intuitívnejšiu navigáciu na mobilnom zariadení. Toto riešnie sa použiva ako kompromis medzi cenou riešnia a užívateľskou prístupnosťou.
Špeciálna verzia portálu pre mobilné zariadenia -absolútne nezávislá od klasickej verzie portálu. Prináša to mnoho výhod vo forme intuitívnejšieho ovládania a orientácie návštevníka portálu cez mobilné zariadenie, ale prejaví sa to aj na zvýšenej cene nakoľko je nevyhnutné celú mobilnú verziu programovať nezávisle od klasickej.

Náročnosť riešenia

Náročnosť riešenia - rozsah použitých technológií

Aj kd to nemusí byť vždy pravidlo, vo vôčšine prípadov platí, že informačný portál s odhadovanou nie príliš vysokou návštevnosťou, bude výrazne menej nákladný ako portál s vyskou návštevnosťou napr. dražobný systém, ktorý navyše bude obsahovať napr. CRM systém.
Požiadavky na fukcionalitu sa dajú tiež vytvárať rôznou úrovňou náročnosti – príklad: ak chcete mať na portáli vyhľadávanie dá sa to urobiť spôsobom, že sa vyhľadáva iba presný text v databáze, preddiktívne vyhľadávanie s kategorizáciou je vytvoriť náročnejšie. Pokiaľ sa majú vyhľadávať an nepresné frázové zhody náročnosť sa ešte zvýši atď. Ak by sme mali ísť do extrému ako príklad uvediem na vyhľadávanie slúži aj google, jeho základnou funkciou je iba vyhľadávanie, ale rozpočet na jeho vývoj bol astronomický.

Z tohto dôvodu odporúčame aby sme presne vedeli Vaše požiadavky a tie budú popísané aj v projektovej dokumentácií spolu s presnou funkcionalitou. Vyhneme sa tým komplikáciám v komunikácií.

Napĺňanie obsahom

Vašeu web stránku naplníme aj obsahom - profesionálne a rýchlo

Tu existuje pravido naplníte si portál vo Vašj réžii redi Vám pomôžeme. V prípade ak nemáte skúsenosti, obsah vyžaduje špeciálnu štruktúru, nebudete mať nikoho vo kto Vám to spraví a máte iné povinosti a nedostatok času, vieme to urobiť my. Cena za napĺňanie obsahom sa líši od náročnosti štruktúry obsahu, jeho rozsahu, ale aj to či si želáte optimalizáciu fotografií a iných prvkov.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Dobré SEO znamená dobrá optimalizácia pre vyhľadávače

Na túto časť sme vytvorili samostatnú sekciu viď SEO – optimalizácia pre vyhľadávače, ale v zásade platí čím máte väčšiu náročnejšiu konkurenciu tým bude optimalizácia náročnejšia.

Príprava na vysokú návštevnosť

Príprava na vysokú návštevnosť - použitie svg, cashovanie stránok, optimalizácia kódu

Odhadujete vysokú návštevnosť? Na vysokú návštevnosť už nestačí klasický web hosting, ale budete musieť sa poobhliadnuť po virtuálnom či dedikovanom serveri, čo môže spôsobiť výrazné navýšenie mesačných nákladov na prevádzku portálu, a nielen to. Takéto riešenie bude musieť byť výrazne odľahčené aby bolo stabilné a zbytočne nezaťažovalo server. Tieto veci obnášajú množstvo hodín práce a väčšine prípadov vývoj riešenia na mieru aby obsahovalo iba nevyhnutné funkcionality.

Jazykové verzie a preklady

Zabezpečenie prekladov web stránok a ich následné publikovanie

Pokiaľ plánujete portál s vysokou návštevnosťou v rôznych krajinách sveta bude nevyhnutné nielen zabezpečiť preklady a prípravu na jazykové mutácie, ale aj servery v rôznych krajinách pretože načítanie portálu pre návštevníka napr z USA, alebo Austrálie v prípade ak je server umiestnený na Slovensku by trvalo dlho. Na takého riešenie sa dajú využiť rôzne cloudové služby. Zvyšok preberieme na osobnom stretnutí ….

Často kladené otázky a opovede

Často kladené otázky a opovede

Aké otázky si často dávate pri tvorbe web stránok? My v onweb.sk Vám na nych zodpovieme

Chcel by som naprogramovať portál koľko by ma to stálo?

Závisí je to závislé od množstva faktorov. Niektoré z nich sme popísali vyššie, je ich však omnoho viac. Tvorbu portálu pokiaľ má byť cenová ponuka seriózna nie je možné naceniť na diaľku. V prípade pokiaľ máte záujem o takého riešenie ozvite sa nám a dohodneme si stretnutie.

Mám vlastný návrh dizajnu portálu naprogramujete mi ho?

Nie – najmä ak má isť o náročný projekt budeme potrebovať ku grafike aj projektovú dokumentáciu na základe, ktorej budeme vedieť naceniť jednotlivé funkcionality. V prípade ak máte projektovú dokumentáciu pozrieme sa na to a pokúsime sa nájsť riešenie. Prípadne na základe Vami poskytnutej grafiky vieme vytvoriť dokumentáciu k portálu a na jej základe budete môcť osloviť viacero vývojárskych firiem.

Mám vlastného programátora ale potrebujem navrhnúť dizajn

ÁNO – aj keď vo väčšine prípadov najmä ak sa jedná o vačší projekt jeden programátor nestačí. V prípade ak máte developerskú firmu a potrebujete od nás vytvoriť grafiku a projektovú dokumentáciu radi Vám vyjdeme v ústrety.

Robíte projektovú dokumentáciu aj samostatne bez totho aby som si objednal programátorské práce u Vás.

Áno toto robíme – vieme poskytnúť aj súčinnosť a konzultáciu riešenia s inými vývojárskymi firmami

Oplatí sa vytvárať portál

Ak by sa to neoplatilo žiadne portály by neexistovali, dôležité však je mať dobrý nápad a vhodný rozpočet inak je portál odsúdený na neúspech.

Ako rýchlo mi viete vytvoriť portál.

Záleží od náročnosti – môže sa to hýbať od mesiacov až po roky. Záleží od náročnosti, rozpočtu a v neposlednom rade aj od Vašej súčinnosti. Treba si ešte uvedomiť, že pri tvobre portálu na mieru je tretina času vývoja nevyhnutná aj na testovanie funkčnosti, záťažové testy a odlaďovanie prípadných nedostatkov

Prečo sa pri Vašom projekte rozhodnúť pre nás?

Prečo sa pri Vašom projekte rozhodnúť pre nás?

Prečo onweb.sk - Tvorba Web stránok, eshopov, marketingových materiálov

Otvorené jednanie

Pokiaľ usúdime, že s projektom by mohli vzniknúť výrazné komplikácie upozorníme Vás. Upozorníme Vás na všetky možné riziká pri vývoji.

Vieme zabezpečiť aj väčší vývojársky tím

Pri portáloch veľkého rozsahu vieme zabezpečiť väčší vývojársky tím, samozrejme kapacity nemáme neobmedzené takže najprv musíme pozdať Vaše požiadavky.

Tester pri vývoji a automatizované testy

Automatizované testy sa písu súbežne s vývojom aby sa v prípade programátorkských chýb pri vývoji prišlo na ne okamžite. Automatizované testy využívame pri tvorbe portálov na mieru od stredne veľkých riešení

Skúsenosti

Pracovali sme na viacerých portáloch malého aj veľkého rozsahu. Pri mnohých klientoch máme popdísané zmluvy o mlčanlivosti z tohto dôvodu nemôžeme naše práce publikovať na tejto web stránke.

Dodržiavame termíny

Pokiaľ sa dohodneme na určitom dátume spustenia portálu a vy nám dodáte všetky potrebné podklady včas dodržíme termín. Snažíme sa odovzdávať projekty s predstihom aby nám zostal čas na prípadné korektúry tohto sa držíme pri vývoji takmer čohokoľvek. Nakoľko však tvorba portálu je náročný projekt môžu sa výnimočne vyskytnúť mierne omeškania z časového harmonogramu prác.

Ako prebieha spolupráca s nami

Ozvete sa nám - Tvorba web stránok Bratislava

Ozvete sa nám

Stretnutie a analýza Vašich potrieb - tvorba web stránok

Stretnutie a analýza Vašich potrieb

Tvorba web stránok - Návrh grafiky web stránky

Návrh grafiky portálu a projektová dokumentácia

Tvorba a Programovanie web stránky - Bratislava a okolie

Programovanie a testovanie portálu

Tvorba web stránky a spustenie webu do sveta

Spustenie portálu do sveta